Een Passie voor Palmpasen

Gospelkoor Together is niet aan één stijl gebonden. Naast gospels, negrospirituals en jazzy songs staat ook een klassiek oratorium op het repertoire. In 2000 zong Together voor het eerst het Paasoratorium Het Lam dat ons doet leven (1998) van Dirk Zwart op teksten van Ria Borkent. Sindsdien heeft het koor grotere en kleinere selecties hieruit uitgevoerd. Als invulling voor een vesper of dienst in de passietijd biedt Together een op maat gemaakte selectie uit dit paasoratorium aan.

 

Episodes uit het lijdensverhaal komen voorbij, omsloten door een gezongen Benedictus (Gezegend hij die komt in de naam van de HEER, geef ons vrede). Deze bede loopt als een rode draad door het werk. Niet alleen gaat het om de vrede met God (de verzoening), tegelijk is het ook een bede om vrede tussen mensen. De eerste, vooral verticale lijn, komt uitgebreid in het Paasoratorium aan bod. De tweede (horizontale) lijn doorkruist dit oratorium met enkele teksten van Huub Oosterhuis. Tussen de gezongen delen door, worden kernteksten uit het lijdensevangelie gelezen uit de Herziene Statenvertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling. De bezetting voor dit oratorium is koor, piano, trompet en een lezer.